Ekologiškai tvari žvejyba


Visos Aliaskos lašišos yra laukinės ir žvejojamos laikantis ekologinės pusiausvyros (tvarumo) principų.

Ekologinis tvarumas reiškia, kad žvejyba gali egzistuoti ilgalaikėje perspektyvoje nepažeisdama aplinkos ekosistemos. Žvejybos mąstai Aliaskoje yra kontroliuojami, taip apsaugant buveinę nuo taršos ir pažeidimo.

Aliaska yra saugiai nutolusi nuo didelių pramoninės taršos šaltinių, todėl Aliaskos vandens telkiniai yra vieni švariausių pasaulyje.

Siekiant užtikrinti ilgalaikį ekologinį tvarumą, Aliaskos lašišų žvejyboje, naudojami šie kontrolės mechanizmai:

Žvejybos laikotarpio ir telkinių kontrolė

Lašišų ištekliai priklauso nuo unikalių populiacijos charakteristikų kiekvienoje upėje į kurią lašišos grįžta neršti, todėl lašišų judėjimas yra analizuojamas, prognozuojamas ir valdomas kiekvienoje upėje (nerštavietėje) individualiai. Aliaskos žvejybos departamentas, naudodamasis daugiamete praktika ir sukauptomis lašišų judėjimo duomenų bazėmis, kasmet prognuozuoja ir nustato kiek lašišų turėtų “pabėgti” nuo žvejų į gamtą ir pasiekia šiuos tikslus valdymi žvejybos leidimų laikotarpius.

Žvejybos laivų dydžio ir kiekio apribojimai

Išduodamas ribotas kiekis žvejybos licencijų ir jose nurodomas maksimalus laivų dydis, kuriais galima žvejoti (pvz. kai kuriose telkiniuose apribojimas yra 32 pėdos).

Žvejybinės įrangos apribojimai

Lašišų žvejybos telkiniuose yra ribojami naudojamos įrangos dydis, tipas ir pan.