Pitkäjänteisyys

 

Kaikki Alaskan lohi on villiä ja kalastus pitkäjänteistä.

Pitkäjänteisyys tarkoittaa, että kalastuslaitokset voivat toimia loukkaamatta ympäröivää ekosysteemiä. Alaskan kalanjalostuslaitokset johdetaan niin, että ne eivät ylikalasta, vahingoita ympäristöä tai saastuta.

Alaska on kaukana suurteollisuuden saasteista. Pitkä välimatka yhdistettynä mapallon vesi- ja ilmavirtojen kiertosuuntiin auttavat pitämään Alaskan meret yksinä puhtaimmista maailmassa.

Ajan ja alueen

Lohikannoilla on yksilölliset populaatiot riippuen missä joessa ne kutevat. Jokaisen tietyn joen vuosittaista lohennousua pitää ymmärtää, ennustaa ja hoitaa erityisenä yksikkkönä eikä verrata sitä muihin vuosiiin tai toisiin lähialueen jokiin.

Siitä lähtien kun Alaskasta tuli osavaltio, Alaskan Kala- ja Riistairasto on koonnut kattavan tietokanna lohien nousuista.

Viraston tieteilijät käyttävät tietokantaa kalastuskiintiöiden laadintaan ja kauden lohennousujen arvioimiseen. Kalastuskiintiö tarkoittaa kalojen määrää, joka pääsee kutemaan kalastajien ohi. Kalastuskiintiö on kalastuksenvalvojien tärkein työväline.

Kalastuslaitoksia voidaan kauden aikana säädellä kalannousun, sään tai muun muuttuvan tekijän mukaan. Valtion johtamia lohenkäsittelylaitoksia voidaan siis avata ja sulkea vastaamaan nousun voimakkuutta, kun lohet palaavat kotijokeensa.

Kalastusveneiden määrän ja koon säätely

Lupajärjestelyllä säädellään ja rajoitetaan kalastusveneitä. Joillakin alueilla ( kuten Bristol Bay:n lohenkalastus) on veneen suurin koko 32 jalkaa.

Kalastusvälineiden säännökset

Lohen kalastuksessa on rajoitettu kalastusvälineisen kokoa, mallia ja käyttöä.

 

 

ovat tärkeitä lemmikkisi hyvinvoinnille:

Yhteystiedot

Grizzly Pet Products ApS
Groendalsvaenge 10
DK - 3460 Birkeroed
mail(at)grizzlypetproducts.eu