Der er forskel på laks


Atlanterhavet og Nordsøen hvor laksen er en truet dyreart fanges der ikke vildlaks til kommercielt brug og dermed til produktion af lakseolie.

I de områder findes der derfor en stor industri i form af lakseopdræt. 

Alaska findes der ikke lakseopdræt. Her fanges vildlaks.

En vildlaks og en opdrættet laks er på mange punkter vidt forskellige. Det gælder både fiskenes liv og den føde de indtager og dermed den næringsværdi fisken har for forbrugeren. 

Til forskel fra opdrætslaks som lever i store net med begrænset plads lever vildlaksen sit naturlige liv i havet i et balanceret økosystem.

Når de udklækkede laks forlader gydepladserne i Alaskas floder svømmer de ud i Stillehavet hvor de lever det meste af deres liv. De vender først tilbage til de floder de kom fra når de efter 3-5 år er parate til at føre slægten videre ved deres oprindelige gydepladser.

Vildlaks lever af naturlig føde som den finder i havet i modsætning til den opdrættede laks som får en nøje udregnet foderblanding ud fra det resultat man vil opnå.

Vildlaksen får sin naturlige laksefarve fra de skaldyr den æder og dens farve er mere naturlig og afdæmpet end en opdrættet laks som får sin farve ved tilsætning til foderet.

Vildlaksen har et højere indhold af de vigtige omega-3 fedtsyrer end en opdrætslaks som bl.a. fodres med vegetabilske produkter.

Vildlaksen medicineres ikke som det er nødvendigt hos opdrættede laks.

 

 

Bæredygtighed


Alaska fanges der kun vildlaks som lever i et naturligt økosystem.

Bæredygtigheden omfatter også regler for laksefiskeriet

Regulering af antal fiskefartøjer og størrelse.

Fastlæggelse af design af garn.

Tilladelse til fiskeri når tilstrækkelig mængde laks har nået gydepladserne.  

er vigtige for dit kæledyrs velbefindende.

Vi håber at se dig snart

Kontakt

Grizzly Pet Products ApS
Groendalsvaenge 10
DK - 3460 Birkeroed
mail(at)grizzlypetproducts.eu