Bæredygtig fiskeri


Alle laks i Alaska er vilde og fiskeriet er bæredygtigt

Ved bæredygtighed forstås at fiskeri kan eksistere på langt sigt uden at ødelægge det omgivende økosystem.

Fiskeriet i Alaska reguleres for at undgå overfiskning, miljø ødelæggelse og forurening. 

Alaska befinder sig langt væk fra industrielle forureningskilder

Denne afstand kombineret med mønsteret for jordens cirkulation af vand og luft hjælper med til at sikre at Alaskas egne vandområder er blandt de reneste i verden.

For at sikre laksefiskeriets bæredygtighed på langt sigt har styringen af fiskeriet i Alaska flere indsatsområder.

Periode- og områdestyring 

Laksebestanden har særlige karakteristika i hver flod, som laksene vender tilbage til for at gyde.

Enhver tilgang af laks ("runs") i hver specifik flod skal forstås, planlægges og håndteres som en individuel enhed, ikke relateret til andre tilgange af laks i den samme flod eller i nærliggende floder.

Siden Alaska blev en stat har, Alaska Department of Fish & Game udarbejdet et omfattende databasemateriale om laksetilgangene ("runs"). 

Myndighedernes forskere bruger disse data samt foretager vurderinger i løbet af sæsonen af tilgangs styrken (antal laks) for at fastlægge undslipnings mål for fiskeriet. Ved "undslipning" forstås det årlige estimerede antal gydende laks der er sluppet fri af fangst. Opnåelse af disse undslipnings mål er hovedopgaven for fiskerikonrollørerne.

Fiskeriet kan ændres i løbet af sæsonen for at være i overensstemmelse med den aktuelle situation for tilgang, vejret og andre faktorer.

I laksefiskeriet, som er statsadministreret, kan kontrollørerne åbne og lukke fiskeriet, baseret på den aktuelle tilgangs styrke - antallet af laks der vender tilbage til deres oprindelige vandløb.

Restriktioner i antal og størrelse af fiskerbåde

Antallet af fiskerbåde bliver kontrolleret og begrænset gennem licens begrænsninger.

Nogle områder har begrænset bådenes størrelse, såsom laksefiskeriet i Bristol Bay hvor grænsen er ca. 10 meter.

Restriktioner i typer af fiskegarn

Laksefiskeriet har begrænsninger vedrørende fiskegarn, såsom størrelse, udformning og brug af de enkelte typer.

er vigtige for dit kæledyrs velbefindende.

Vi håber at se dig snart

Kontakt

Grizzly Pet Products ApS
Groendalsvaenge 10
DK - 3460 Birkeroed
mail(at)grizzlypetproducts.eu